Türkiye’nin İlk Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı’nda Final Heyecanı Yaşandı!

06.10.2020

Bilkent CYBERPARK ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) iş birliğinde ve alanında deneyimli Amerikalı eğitmenlerin bilgi aktarımıyla düzenlenen ”Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı”nın bu yıl beşincisi gerçekleştirildi.

Gerçek projelerin ticarileştirilmesi üzerine çalışılan 27 teknoloji uzmanı ve 9 girişimci, teknoloji değerleme, pazarlama, lisanslama, partnerlik, fonlama, yatırım süreçleri, müşteri görüşme teknikleri vb. gibi konularda toplam 9 modülü kapsayan sertifikasyon eğitimini başarıyla tamamladı. 6 Ekim 2020 Salı günü online olarak gerçekleştirilen final programında katılımcı gruplar sunumlarını gerçekleştirerek deneyimli jüri üyelerinin karşısında kıyasıya yarıştı.

Teknoloji Transferi Eğitimi…

Özellikle teknoloji transferi konusunda ülkemizde eksik olan nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayan  sertifikasyon programında, fikri mülkiyet, lisanslama, pazar araştırması, teknoloji değerlemesi ve satış konuları ilk günden itibaren gerçek vakalar üzerinden uygulamalı olarak işleniyor.

UTTP’de katılımcılar, Amerikalı eğitmenlerinin rehberliğinde, teknolojinin ticarileşme aşamasındaki sorunların çözümüne dönük 9 haftalık eğitim alıyor. Programa girişimci olarak katılanlar kendi projelerini tanıtma ve pazar araştırması yapma fırsatı bulurken diğer katılımcılar, teknoloji transferi ve ticarileştirme alanında bir eğitim olanağı elde ediyorlar.

İlki 2013 yılında gerçekleştirilen programa, her yıl girişimci ve Teknoloji Transfer temsilcilerinden oluşan seçkin katılımcılar, zorlu bir değerlendirme süreci sonunda kabul ediliyor. Bu yıl da Türkiye’nin farklı illerinden 100’ün üzerinde başvuru arasından elemeleri geçen toplam 36 kişi 9 haftalık bir süreye yayılmış toplam 9 modülden oluşan yoğun programı başarı ile tamamlayarak mezun oldu.

9 ekip arasından Nanotego Co ekibi birinci seçildi. Proje kapsamında; Biyosit içermeyen boya formulasyonu teknolojisinin üzerinde çalışan grup, ticarileştirme bulgusu, ticarileştirme stratejisi, ticarileştime önerisi başlıkları altında jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Dilem Hızlan – Sabancı Üniversitesi TTO, Serhat Karasungur – BEBKA, Fatma Erdönmez – Bursa Teknik Üniversitesi TTO ve Yusuf Menceloglu - Nanotego Co’nun oluşturduğu ekip, 1 yıllık Harvard Business Review üyeliğini almaya hak kazandı.

Related Images