KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

BİLKENT CYBERPARK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Son Güncelleme Tarihi

19.10.2023

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Ankara Ticaret Sicili’nde 165254 sicil numarası ile kayıtlı 0069020669200011 Mersis numaralı, şirket Merkezi Cyberpark H Blok No:11/60 Kat:6 Bilkent Çankaya /Ankara adresinde yer alan Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu ve İşletici Anonim Şirketi (“Bilkent CYBERPARK”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alarak, kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak işleyeceğiz.

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi bilgilendirmektir.

 1. Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanun, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

 1. Bilgilendirmenin Kapsamı

İş bu Bilgilendirme, iş ortakları ve tedarikçilerimizi, ziyaretçilerimizi, web sitesi ziyaretçilerimizi ve kişisel verilerini Bilkent CYBERPARK ile paylaşan diğer üçüncü kişileri kapsamaktadır.

 1. İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla ve Hangi Hukuki Sebebe Dayanarak İşlenebileceği
 • Yönetici şirket olarak kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi:

Bilkent CYBERPARK; Türkiye'nin en büyük teknoparklarından biri olan Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin (“Bölge”) yönetimi ve işletmesinden yönetici şirket sıfatıyla sorumludur. Bilkent CYBERPARK, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği ve Bilkent CYBERPARK’ın tabi olduğu diğer mevzuat kapsamında yönetici şirket olarak; Bölge’de faaliyet gösteren firma yetkililerinin, personelinin, stajyerlerinin ve girişimcilerin; ilgili mevzuat uyarınca kendilerine sağlanan destek ve muafiyetlerden faydalanabilmeleri, Bölge’de yer almaları, Bölge’den ayrılmaları ve  Bölge’de yer almaya devam etmeleri için gerekli bilgi ve belgelerinin arşivlenmesi işlemleri için; TC kimlik numarası, adı, soyadı, unvanları, giriş-çıkış saatleri, eğitim bilgileri ve cinsiyeti, mevzuatta tanımlanan personel tipi, görev aldığı projeler, yararlanılan muafiyet ve istisna tutarları, işe giriş ve ayrılış tarihleri, e-posta adresleri, telefon numaraları, şirket ortağı ise hisse oranı, şirkete ortak olduğu tarih, akademisyen ise çalıştığı eğitim kurumu ve bölümü, yabancı uyruklu ise tabiiyeti, SGK numarası bilgilerini kanuni yükümlülüklerin yerine  getirilmesi amacıyla işleyebilecektir. Toplanan bu veriler, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı,T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, Mahkemeler, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, TÜBİTAK, KOSGEB Kalkınma Ajansları gibi Bakanlık ve kamu kurumlarına aktarılabilecektir.

 • Kiralama ve diğer sözleşmelerin yönetimini yapabilmek:

Bölge’de faaliyet gösteren firma yetkilileriyle ya da girişimcilerle kira sözleşmelerinin ya  da ilgili diğer sözleşmelerin imzalanması, firma yetkilileri ya da girişimcilerle ilgili yazışmaların, uyarı ve ihtarların yapılabilmesi, Bölge ile ilgili güncel gelişmelerin duyurulabilmesi için bu kişilerin; adı, soyadı, telefon numaraları, TC kimlik numarası, e-posta adresi, açık adresi, unvanları ve görev bilgileri, doğum tarihi, doğum yeri, nüfus kayıt bilgileri gibi imza sirkülerinde yer alan bilgileri; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki sebebine dayanarak işlenecektir.

 • Programlar, iş birlikleri ve diğer etkinlikleri gerçekleştirmek:

Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı (UTTP), Bireysel Genç Girişimci Programı (BİGG MARKA), Staj Destek Programı (SDP), Cyberpark Accelerator Program (CAP), Doping XL, CyBer Business Camp, Get in the Ring, CYBER1E1, Mentorum Benimle Programı, BİL-TEL Kümesi , Doping Invest Camp, Cyberpark Sektörel Buluşma Günleri, Girişimci Danışmanlık Programı (GDP),CYBERPARK Think Global,Ankara Start-up Zirvesi,CyberCulture gibi programlar ile, işbirlikleri ve diğer etkinlikleri düzenleyebilmek amacıyla Bölge’de faaliyet gösteren firma yetkilileri ya da girişimcilerin veya Bölge dışından bu programlara katılım sağlayan firma yetkilileri ya da girişimcilerin ad, soyad, TC kimlik numarası, telefon numarası, e-posta adresi, çalışmakta oldukları şirket bilgisi, adres, eğitim bilgileri ve cinsiyet bilgileri,  bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması hukuki sebebine dayanarak toplanmaktadır. Toplanan bu veriler, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı,T.C. Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB Kalkınma Ajansları gibi Bakanlık ve kamu kurumlarına aktarabilecektir.

Programlar, işbirlikleri ve diğer etkinliklerin gerçekleştirildiği esnada, katılımcıların açık rızasının alınması kaydıyla fotoğraf/görüntü/ses kaydı alınabilecek olup; işlenen görüntü ve ses verileri açık rızaya dayalı olarak, Bilkent CYBERPARK basılı/görsel yayın organlarında, sosyal medya hesaplarında, görüntü paylaşım platformlarında ve internet sitesinde yayınlanabilecektir.

 • Güvenliğin Sağlanması

Bölge güvenliğinin sağlanabilmesi, meydana gelebilecek kazaların, haksız fiil veya suç teşkil eden olayların önlenebilmesi ve önlenememesi halinde ilgili kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesi amacıyla; temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak, Bölge açık/kapalı ortak alanlarında, ofis alanlarında, açık/kapalı otopark alanlarında, danışma bankolarında, konferans salonu ve dinlenme alanlarında, sunucu odası, kamera kayıt cihazı odası, jeneratör odası vb. teknik alanlarda görüntü takip ve kayıt özelliği olan araçlar ile araç plakası da dahil olmak üzere görüntü verileriniz toplanmaktadır.

 • Şikâyet Yönetimi

Şikâyet yönetimi, sorun-hata bildirimlerinizi almak-çözümlemek, bilgi ve danışma destek hizmetlerinin sağlanması, şikâyet ve taleplerinize yönelik tarafınıza bilgi ve cevap vermek ve doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amacıyla, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; ad-soyad, e-posta adresiniz, telefon numaranız ve adresiniz işlenebilecektir.

 • Web Sitesinde Çerez Kullanımı:

http://www.cyberpark.com.tr internet sayfasında, site içeriği ile nasıl etkileşime geçtiğinizi tespit etmek ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için zorunlu ve zorunlu olmayan birtakım çerezler kullanılmakta; internet sayfamızın kaç kere açıldığı, sitemizin hangi saatlerde kullanıldığı, sitemiz içerisinde en çok kullanılan bölümlerin neler olduğu, IP, coğrafi konum, tarayıcı bilgisi, işletim sistemi bilgisi verileriniz işlenebilmektedir.

İlgili ayarlarınızı yapmak suretiyle çerez tercihlerinizi kontrol edebilir ve belirleyebilirsiniz daha fazla bilgi için lütfen Çerez Politikası’na başvurunuz: 

https://www.cyberpark.com.tr/kisisel-veri-bilgilendirmeleri/cerez-politikasi-icerik-286

 • İş Ortakları ve Tedarikçilerimizle İlişkilerimizin Yürütülmesi:

İş ortaklarımız ve tedarikçilerimizin ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası, adres, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi, doğum yeri, banka hesap bilgilerini sözleşmelerin kurulabilmesi, sözleşmeleri imzalamaya yetkili personelin yetkisinin kontrolünün yapılabilmesi ve sözleşmenin ifa edilebilmesi amaçları ile bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ile sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebeplerine dayanarak işlemekteyiz.

 • Bilkent CYBERPARK’ta Çalışan personelin verilerinin işlenmesi için lütfen bakınız ebys.cyberpark.com.tr adresinde yer alan çalışan bilgilendirme metni.
 • Bilkent CYBERPARK’ta Çalışan Stajyer verilerinin işlenmesi için lütfen bakınız ebys.cyberpark.com.tr adresinde yer alan çalışan bilgilendirme metni.
 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda özel olarak belirtilen aktarmalara ve aktarma amaçlara ek olarak ayrıca,

 • Bilkent CYBERPARK’ın Bilkent Holding A.Ş.’nin bağlı şirketlerinden olması nedeniyle gerek Holding denetimleri gerekse Holding tarafından verilen hizmetler nedeniyle Bilkent CYBERPARK’ın bağlı bulunduğu Bilkent Holding A.Ş’ye, Bilkent Holding A.Ş’nin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketlere,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun, Vergi Usul Kanunu, Sayıştay Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşlara,
 • Mevzuattan kaynaklanan gereklilikler nedeniyle ve ihtiyaç analizi çalışmasının gerçekleştirilebilmesi amacıyla T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB gibi resmi kurum ve kuruluşlara,
 • Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Mahkemeler, savcılıklar ve yasal nedenlerle talepte bulunan diğer adli makamlar ile idari ve yasal mercilere,
 • Bilkent CYBERPARK’ın, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereğince denetime tabi şirketlerden olması nedeni ile iç ve dış denetim şirketleri ve denetçilere,
 • Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara,
 • Dava, takip ve Yasal işlemlerin yerine getirilebilmesi için sözleşmeli avukatlar ve mali müşavirlere,

6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılacaktır.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlık çevrimiçi portalı, Bilkent CYBERPARK Bilgi Yönetim Sistemi (MIS), veri sahipleri tarafından yazılı, sözlü ya da online olarak bizzat verilen bilgilerden, internet sitemiz, mobil uygulamalarımız, Kiralama ve İşletme Direktörlüğü çalışanlarımız, Girişimcilik, İş Birliği ve Teknoloji Transfer Ofisi çalışanlarımız, Bilkent CYBERPARK Sekreterya çalışanlarımız, Operasyon Destek Hizmetleri Müdürlüğü çalışanlarımız, girişimci ziyaretleri, eğitim ve etkinliklerde toplanan formlar, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallar, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, Internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarınızın sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookies), kamera ve ses kaydeden araçlarla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kanunun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bilkent CYBERPARK, kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmelerin yapılması amacıyla Kanun’a uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

Bu doğrultuda kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Bilkent CYBERPARK’a iletmeleri durumunda talebin niteliğine göre talebe karşılık gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak bildirmektedir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Bilkent CYBERPARK, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alabilecektir. Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Ek-1’de yer alan “Bilkent CYBERPARK Veri Sahibi Başvuru Formu” üzerinden Bilkent CYBERPARK’a iletebileceklerdir.

Kişisel veri sahipleri tarafından yapılacak olan başvurular, kişisel veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

 • Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla Cyberpark, H Blok No:11/60 Kat: 6 06800 Bilkent, Çankaya/Ankara adresine iletilmesi,
 • Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak ankara.cyberpark@hs02kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,
 • kisiselverilerim@cyberpark.com.tr e-posta adresine talep gönderilmesi, (Bu durumda başvurucunun başvuruda bulunduğu kanaldan başvurucunun gerçekten hak sahibi olan kişisel veri sahibi olup olmadığının tespit edilebilmesi için; kimliğini tanımlamak ve talep sahibinin gerçekten bu başvuruyu yapıp yapmadığını belirlemek üzere ilgili kişiyle kayıtlı telefon üzerinden iletişim kurulacaktır. Bu kapsamda başvurucunun son sipariş bilgileri teyit edilerek veri sahibi ile talebi yapan kişi eşleştirilmesi halinde başvuru değerlendirmeye alınacaktır.)
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Bilkent CYBERPARK, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Kişisel veri sahibi Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Bilkent CYBERPARK’ın yanıtını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na başvuruda bulunabilir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.cyberpark.com.tr adresinde yer alan Bilkent CYBERPARK Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgi Talep Formunda belirtilen yöntemlerle Bilkent CYBERPARK’a iletebilirsiniz. Bilkent CYBERPARK talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Bilkent CYBERPARK’ın Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

Bilgilerinize sunarız,

Bilkent CYBERPARK

                                                                                                                                                                                                                                                                              

Related Documents