Teknoparklardan İspanya'ya Ziyaret!

28.12.2021

T.C. Madrid Büyükelçiliği, T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı önderliğinde ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği’nin destekleriyle; Bilkent CYBERPARK, ODTÜ Teknokent, YTÜ Yıldız Teknokent, Ostim Teknopark, Marmara Teknokent, Erciyes Teknopark ve Göller Bölgesi Teknokent yöneticileri, İspanya’da yer alan Endülüs Teknoloji Parkı (PTA), Malaga Üniversitesi (UMA), Uluslararası Bilim Parkları ve Yenilik Alanları Birliği (IASP), İspanya Bilim ve Teknoloji Parkları Birliği (APTE) ve Malaga Belediye Başkanı’nı ziyaret etti.

Heyetler arası yapılan karşılıklı görüşmelerde her iki ülkenin bölge halkı, kültürü, girişimcilik ekosistemi, yürütülen programlar ve projeler detaylı bir şekilde anlatılarak, Ar-Ge temelli kapasite geliştirme faaliyetlerine yönelik tecrübe paylaşımında bulunuldu. Bilişim sektöründe mevcut iş birliğini ileriye taşıyacak bir potansiyelin olduğuna vurgu yapılarak inovasyon ve girişimcilik faaliyetlerini geliştirmeye katkı sağlayabilecek olası projeler değerlendirildi.

Toplantının ardından gerçekleşen sunumlarda yükseköğretimde inovasyon ekosisteminin oluşturulması ve yönetimi konusu ele alınarak girişimcilik alanında faaliyet gösteren kalite güvence kuruluşu “Girişimci ve Bağlı Üniversiteler için Akreditasyon Konseyi (ACEEU)” tarafından istihdam ve girişimcilik projeleri hakkında bilgi verildi.

Madrid Büyükelçisi Sayın Burak Akçapar ile birlikte Malaga Belediye Başkanı Sayın Francisco De La Torre makamında ziyaret edilerek Malaga bölgesi hakkında bilgi edinilerek  olası iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Türk ve İspanyol teknokentlerin ihtisas alanlarına göre eşleştirilmesi, girişimci değişim programı ile ülkeler arası teknoloji transferinin artırılması, geçici personel ağırlama, katma değerli hizmet konularının değerlendirilmesi amacıyla düzenlenebilecek ziyaretler ve ortak etkinlikler, ziyaret kapsamında değerlendirilen proje önerileri arasında yer aldı.

Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Sayın Faruk İnaltekin ve İspanya Bilim ve Teknoloji Parkları Birliği (APTE) Başkanı Sayın Felipe Romera Lubias aracılığı ile iki ülke arasında iş birliği sözleşmesi imzalandı. Sözleşmede, teknopark ve kuluçka merkezlerinin yönetimi ile iş birliklerinin geliştirilmesi, her iki tarafın çalışanları için kapasite geliştirme programlarının düzenlenmesi, teknopark yönetimi ve ticarileştirme konularında sertifika programları, konferanslar ve eğitimlerin düzenlenmesi ile üye teknoparkların bağlantılarının geliştirilmesi açısından önemli maddeler bulunmaktadır.