Teknoparklarda Kurumlar Vergisi Matrahının Hesaplanması Eğitimi

25.3.2021

Teknoparklarda Kurumlar Vergisi Matrahının Hesaplanması” konulu eğitim 17 Mart 2021 tarihinde Intelligent Solutions Yeminli Mali Müşavirlik’ten YMM Ahmet Ozan Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

Mevzuat düzenlemeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yürütülen faaliyetlerin tescili ve patente bağlanması, gelir tablosunun ayrıştırılması yoluyla kurumlar vergisi matrahının tespiti ve beyanname hazırlanması gibi konuların uygulamalı olarak ele alındığı eğitim; izleyicilerin yoğun katılımıyla ve soruların yanıtlanmasıyla birlikte sona erdi.