Teknoparklarda Katma Değer Vergisi Uygulamaları Eğitimi Gerçekleştirildi

21.5.2021

“Teknoparklada Katma Değer Vergisi Uygulamaları konulu eğitim 4 Mayıs 2021 tarihinde Intelligent Solutions Yeminli Mali Müşavirlik’ten YMM Ahmet Ozan Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

Katma Değer Vergisine yönelik genel kavramlar, KDV istisnaları, istisna olan ve olmayan işlerin bir arada yapılması ve genel giderlere ait KDV’nin dağıtımı ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’ne yönelik KDV istisnaları gibi konuların uygulamalı olarak ele alındığı ve yoğun bir katılıma sahip olan eğitim; izleyicilerden gelen soruların yanıtlanmasıyla son buldu.