Bil-Tel Kümesi, İhtiyaç Analizi Çalışması’nın Açılış Toplantısı’nı Gerçekleştirdi!

13.10.2020

2014’ten beri yürütülen ve birçok başarılı projeye imza atan Bilkent CYBERPARK Bil-Tel Kümesi 2020-2023 döneminde de faaliyetlerine devam edecek. Kümenin 3 yıllık yol haritasının belirleneceği İhtiyaç Analizi Çalışması’nın Açılış Toplantısı bölümü, 13 Ekim 2020 Salı günü Bil-Tel Küme üyesi 41 firmanın katılımıyla online olarak gerçekleşti. Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, İnovakademi’den Gökhan Erol’un sunumuyla devam etti.

Toplantı sırasında gerçekleştirilen sunumda, küme üyesi firmalar öncelikle küme üyeliği ile destek almaya hak kazandıkları T.C. Ticaret Bakanlığı’nın HİSER projesi ve destekleri hakkında bilgilendirilerek; ihtiyaç analizi metodolojisi, uygulama süreci ve hedeflenen çıktılar hakkında ayrıntılı bilgi sahibi oldu.

Kümelenme faaliyetinin ilk adımı olan ve 1 ay sürmesi planlanan ihtiyaç analizi çalışması süresince firmalar ile birebir görüşülerek, firmaların detaylı analizleri yapılacak. Firmalar, teknolojik ve insan kaynakları yetkinlikleri, pazardaki konumları, tedarik zinciri uygulamaları ve satış/pazarlama yeterliliği gibi çeşitli  başlıklarda ayrıntılı olarak değerlendirilecek. Bu ayrıntılı değerlendirme ile birlikte, firmaların ve Bil-Tel Kümesi’nin uluslararası arenada rekabet gücünün arttırabilmesi  için  ihtiyaçları tespit edilecek.

Firmalar ile birebir yapılacak görüşmeler sonrasında firma özelinde ve küme genelinde detaylı bir rapor hazırlanacak. Küme firmaları bu raporda tespit edilen ihtiyaçlara yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri alarak, çalışma sonucunda belirlenen hedef pazarlarda yurtdışı pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirebilecek.