Kalite Politikası & Vizyon & Misyon

Kalite Politikamız;

  • Bilimsel ve Teknolojik Gelişime katkı sağlayabilecek, Bölge’ye değer katacak, marka değeri yüksek, faaliyet gösterdiği sektörde önde gelen ulusal ve uluslararası Ar-Ge ve Yazılım firmalarının ve bu firmalara destek verecek kuruluşların Bölge’ye katılmalarını sağlayacak cazibe unsurlarını yaratmak,
  • Kuluçka merkezinde yer verilen küçük ölçekli yüksek potansiyelli girişimcilere destek vermek,
  • Bölge’de yer alan kuruluşlara etkin teknopark hizmetleri sunmaktır.
  • Bu politikanın gereklerini yerine getirebilmek için sunulan hizmetlerin kalitesi sürekli ölçülür, şirket çalışanlarının, müşterilerin ve diğer paydaşların geri bildirimleri doğrultusunda sürekli iyileştirilir.

Vizyonumuz;

  • Yerli ve yabancı teknoloji girişimcileri için bir çekim merkezi ve dünyada örnek alınan bir teknoloji üssü olmaktır.

Misyonumuz;

  • Geleceğe değer katan tüm teknolojik çalışmalara imkan sağlayan, uluslararası alanda öncü Ar- Ge çalışmalarının yapıldığı, ülkenin bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkıda bulunan etkin ve öncü bir teknopark hizmeti sunmaktır.