UYGULAMALI TEKNOLOJİ TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI (UTTP)

Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı (UTTP)

Bilkent CYBERPARK ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) iş birliği ile gerçekleştirilen ve ÜSİMP iş birliği ile 16 RTTP CE puanı sağlayan Uygulamalı Teknoloji Ticarileştirme Programı*, ülkemizin ilk ve tek uygulamalı teknoloji transferi eğitim programıdır.

UTTP;

 • 2 aylık dönemde tamamlanan,
 • Toplam 8 seans süren,
 • Online platformda gerçekleşen,
 • Amerikalı teknoloji transferi uzmanlarınca verilen,
 • ATTP (Alliance of Technology Transfer Professionals) onaylı,
 • Eğitim dili İngilizce olan uluslararası bir sertifikasyon programıdır.

Konusunda yetkin Amerikalı eğitmen ve mentorlar tarafından verilen bu dinamik program; teknoloji fikirlerinin değerlendirmesi, fikri mülkiyet hakları yönetimi, iş planı oluşturma, başlangıç için alternatif fon modelleri ve lisanslama fırsatları ile ilgili becerileri geliştirme ve teknolojinin ticarileştirilmesi önündeki engelleri kaldırabilme üzerinde yoğun bir içerik sunar.

Hedef:

UTTP, her yeni senede farklı modelleme çalışmaları üzerinden ilerleyen, girişimcilik ekosisteminden teknoloji transferi alanlarında uzman ekiplerin bir arada çalışarak en uygun ticarileşme stratejilerini belirlediği, aynı zamanda bu stratejilerin uluslararası pazarda yer edinmelerini amaçlayan bir programdır.

UTTP aşağıdaki içerikler kapsamında kurgulanmıştır;

 • Bilgi ve teknolojinin piyasa değerlemesi,
 • Pazara çıkarılma süreçleri,
 • Bu süreçler içerisinde ticari kazanç elde edilebilmesine ilişkin teknoloji profesyonelleri ve teknoloji alanında faaliyet gösteren girişimcilerin bilgi birikimi ve becerilerini artırması.

 

Programa başvuru yapmak için tıklayınız.

 

*Program ücreti ve detaylı bilgi için uttp@cyberpark.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Modüller

 • Teknolojinin Ticarileştirilmesi Sürecine Giriş
 • Teknoloji Değerlendirme Yöntemleri
 • Fikri Mülkiyet Hakları
 • Teknoloji Değer Tekliflerinin Geliştirilmesi
 • Teknoloji Lisanslama, Ortaklıklar ve Finansman
 • Pazarlama / Satış
 • Teknoloji Değerlemesi
 • Pazarlık / Uzlaşma
 • Ticarileştirme Yol Haritası ve Yatırım Fonu Modelleri
 • Final Sunumları

Kimler Katılmalı

 • Teknoloji transferi alanında teknoparklar ve üniversitelerin TTO’larında çalışan yöneticiler/ uzmanlar
 • Yükselen teknolojilere dayalı yeni girişimler yaratmak isteyen yaratıcı girişimciler
 • Teknoloji tabanlı araştırmalarını ticarileşmeyi hedefleyen akademik araştırmacılar
 • Teknoloji alanında faaliyet gösteren mentorlar
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan teknoloji odaklı proje ve program uzmanları
 • Kuluçka veya inovasyon merkezi yöneticileri/uzmanları
 • Büyük şirketlerde teknoloji yönetimi alanında çalışmakta olan teknoloji yönetim uzmanları
 • Yatırımcılar

Ne Elde Edeceğim?

 • UTTP kapsamında katılımcılar, 4’er kişilik proje ekipleri halinde eğitim süresinde aldıkları teorik bilgileri ilk günden itibaren gerçek teknolojik projelerde uygulama fırsatı bulmaktadırlar. Program boyunca etap etap, teknolojik fikir sahibi girişimci ve akademisyenler fikir/araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi için kapsamlı bir yol haritası oluşturmaktadır.
 • Uygulama kısmına özellikle önem verilen bu programda katılımcılar, ilk günden itibaren, birebir müşterilerle iletişime geçerek ürünlerinin satışı için somut adımlar atıp, lisanslama, teknoloji değerlemesi ve ticarileşme planı konuları üzerine uygulamalı çalışmalar yapma şansı bulacaklar. 
 • Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılar, Amerikalı eğitmenler tarafından sağlanan sertifika ile UTTP programından mezun olan, seçkin bir uluslararası ağa dahil olma ve ülkemizde yeni yeni gelişmekte olan teknoloji yönetimi alanında oluşturulacak eğitim programının mezunlarından olma şansını yakalamaktadır.
 • 9 hafta süren eğitimlerde dil İngilizce olup, online sınıf ortamında seminer/grup çalışmaları olarak gerçekleştirilmekte, ekipler program sonunda, tüm eğitim boyunca geliştirdikleri ticarileşme planını değerlendiricilere sunmaktadır.
 • Amerikalı, konusunda yetkin eğitmen ve mentorlar tarafından verilen bu dinamik program; teknoloji fikirlerinin değerlendirmesi, fikri mülkiyet hakları yönetimi, iş planı oluşturma, başlangıç için alternatif fon modelleri ve lisanslama fırsatları ile ilgili becerileri geliştirme ve teknolojinin ticarileştirilmesi önündeki engelleri kaldırabilme üzerinde yoğun bir içerik sunmaktadır.

İletişim

Telefon
+90 312 265 00 40

Faks
+90 312 265 00 48

E-mail
Program ücreti ve detaylı bilgi için uttp@cyberpark.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Adres
Cyberpark, Cyberplaza No:4/B Kat 1, Bilkent
06800 ANKARA