Bilkent CYBERPARK ve TOGED İş Birliği ile GDC San Francisco Sektörel Ticaret Heyeti Gerçekleştirildi!

24.3.2024

Bilkent CYBERPARK gerek bünyesinde gerekse yurt genelindeki teknoparklarda yer alan firmalara her yıl sunduğu Ticari Heyet faaliyetlerini geliştirerek uluslararasılaşma konusunda teknoloji tabanlı firmaların önünü açacak programlar sunmaya devam etmektedir. Bu kapsamda Bilkent CYBERPARK ve TOGED iş birliği ile, 18-22 Mart 2024 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin San Francisco şehrine bir Sektörel Ticaret Heyeti gerçekleştirilmiş olup, programda Game Developer Conference ve Pocket Gamer Connects SF’a katılım gösterilmiştir. GDC San Francisco Sektörel Ticaret Heyeti kapsamında, katılımcı firmaların uluslararası pazarı yakından tanıması ve gerçekleştirilecek B2B görüşmeler ile stratejik partnerlik ve iş birlikleri için ilk adımların atılması hedeflenmiştir. Bu çerçevede programa VR, hypercasual, mobil oyun gibi oyun sektörünün çeşitli alanlarında Ar-Ge projeleri geliştirmekte olan 10 bilişim firması katılım göstermiştir.

18-19 Mart 2024 tarihlerinde mobil oyun endüstrisinin önde gelen isimleri başta olmak üzere uluslararası oyun sektörünü bir araya getiren Pocket Gamer Connects SF etkinliğine katılım gösterilmiştir. Etkinlik; oyun geliştiriciler, yayıncılar, yatırımcılar ve oyun sektörünün diğer önemli paydaşlarından oluşan geniş bir katılımcı kitlesini çekmiş olup, katılımcılar en yeni oyun trendleri, pazarlama stratejileri, finansman fırsatları ve teknolojik yenilikler hakkında bilgi sahibi olma fırsatı elde etmiştirler. 20-22 Mart 2024 tarihleri arasında, oyun ekosistemindeki pek çok paydaşı buluşturan ve dünya çapındaki en büyük etkinliklerden olan GDC’ye katılım gösterilmiştir. Konferansta katılımcılar eğitim, networking imkanı ve panellere katılım fırsatı yakalamışlardır. San Francisco Ticaret Heyeti kapsamında firmalarımıza özel olarak ayrılan B2B alanında katılımcılar, sektör profesyonelleri ile B2B görüşmeler gerçekleştirerek iş birliği fırsatları ve potansiyel ortaklıklar kurma şansı yakalamışlardır. 21 Mart 2024 tarihinde ise oyun geliştirme endüstrinin önde gelen oyun motorlarından Unity Technologies Genel Merkezine ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyaret kapsamında firmalar Unity Technologies yetkilileri ile networking fırsatı yakalamış olup gelecek iş birlikleri için ilk adımlar atılmıştır.

San Francisco Sektörel Ticaret Heyeti katılımcı firmaları organizasyon kapsamında ABD pazarını yakından tanımış ve pek çok uluslararası firma ve ekosistem paydaşı ile bir araya gelerek stratejik iş birlikleri oluşturmuşlardır. Bu iş birlikleri ve stratejik partnerliklerin oluşturulması her bir katılımcı firmanın profiline göre organize edilmiş ve GDC ve Pocket Gamer Connects SF’de gerçekleşmiş olan B2B eşleşmeler ile sağlanmıştır. Bu çerçevede firmalar, dünyanın en büyük özel sektöre ait çevrimiçi oyun sitesi olan Miniclip gibi sektör lideri firmalar ile görüşme gerçekleştirme ve stratejik partnerlikler oluşturma imkanları yakalamıştır. San Francisco Sektörel Ticaret Heyeti sonucunda katılımcı 10 firma toplamda 255 B2B görüşme gerçekleşmiştir.

Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Sayın Faruk İnaltekin, oyun sektörüne yönelik stratejik programlarını anlatırken, 2024 yılında; Türkiye’nin global oyun sektöründe sahip olduğu pazar payının artması için Bilkent Cyberpark olarak ulusal ve uluslarararası programlarını oyun sektörüne yönelik olarak özelleştirdiklerini; oyun sektöründeki yeniliklerin keşfedilmesi, global ekosistemde doğru bağlantıların kurulması, stratejik satış kanallarının oluşturulması amacı ile uluslararası fuar, konferans ve ticaret heyeti program ve faaliyetlerini arttırdıklarını vurgulamıştır. Oyun sektörünün, ülkemizin bilişim ihracatının yaklaşık yarısını oluşturduğu için oldukça kritik bir sektör olduğunu, bu sebeple sektörün ihtiyaçlarının doğru anlaşılması ve bu ihtiyaçlara yönelik program tasarlanması, sektörel iş birliği ve ağ geliştirme amacı ile oyun sektörünü odağına alan bir kümelenme çalışmasını başlattıklarını, bu yıl ve önümüzdeki yıllarda oyun sektöründe faaliyet gösteren firmalara destek sağlayabilecek, sektörün uluslararası gelişimini güçlendirecek iş ağı temaslarını arttırmayı hedeflediklerini, oyuna sektörüne stratejik değer yaratacak, rekabet gücünü artıracak programlar planladıklarını paylaşmıştır.

Bu çerçevede, Bilkent CYBERPARK, TOGED iş birliği ile son yıllarda ivme kazanan oyun sektöründeki firmalarımızın uluslararası pazara açılmalarını sağlamak amacıyla Gamescom, GDC, Pocket Gamer Connects, Tokyo Game Show ve Kültür Teknolojileri Kümelenmesi ile oyuna yönelik programlarına devam edeceğini duyurmuştur.