7. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KOORDİNASYON TOPLANTISI

05.10.2019

7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Koordinasyon Toplantısı 3-4-5 Ekim 2019 tarihlerinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde Gebze’de gerçekleşti.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulan teknoparklar arasında iş birliğinin geliştirilmesi, teknoparkların birbirleriyle olan iletişiminin güçlendirilmesi, olgun, gelişmekte olan ve yeni kurulan teknoparklar arasında sinerji oluşturulması için düzenlenen koordinasyon toplantısının yedincisine Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Teknopark ev sahipliği yaptı.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AR-GE Teşvikleri Genel Müdürü Sn. Muhammet Bilal Macit’in konuşmaları ile başlayan toplantı, teknokent yönetici şirketlerin bilgi ve tecrübe paylaşımlarının yanı sıra T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, İŞKUR, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD), GOSB Teknopark kurumları tarafından gerçekleştirilen sunumlara katılım ile devam etti.